Văn bản quy phạm phám luật về Đo lường

 

DỰ BÁO THỜI TIẾT
Lạng Sơn27
Hà nội 26
Đà Nẵng26
Hồ Chí Minh26
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.871.960; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn