Vài nét về Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2009

Thứ Năm, 14/01/2010 - 20:55
Hội thi sáng tạo kỹ thuật (STKT) lần thứ nhất tỉnh Lạng Sơn năm 2009 là tiền đề quan trọng tạo đà thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo KHKT trong tỉnh. Những kinh nghiệm bước đầu Lần đầu tổ chức hội thi, tuy còn gặp nhiều lúng túng nhưng hội thi đã để lại những kinh nghiệm quý giá. Trước hết là cần khẳng định yếu tố quyết định sự thành công của hội thi là quyết tâm của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời. Thứ hai là hội thi đã tập hợp được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh tạo nên sức mạnh tổng hợp. Các đơn vị đồng tổ chức (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở VH-TT và Du lịch tỉnh), các ngành hữu quan như Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Tài chính... đã sát cánh cùng Ban tổ chức Hội thi góp phần quan trọng làm nên thành công của hội thi. Thứ ba là sự phối hợp về công tác tuyên truyền của các cơ quan thông tin đại chúng để Hội thi đi vào đời sống của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh những yếu tố mang đến sự thành công, Hội thi còn bộc lộ những hạn chế. Kết quả đạt được của hội thi chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh, Đó là sự thiếu vắng những công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật có giá trị trong lĩnh vực kinh tế quan trọng. Các chế biến lương thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng...chưa xuất hiện trong hội thi. Công tác tuyên truyền, quảng bá, nhận thức về hội thi, kinh phí dành cho hội thi, cách thức tổ chức...cũng còn những vấn đề đáng bàn. Những hạn chế và thách thức Nhìn lại thành tựu sáng tạo kỹ thuật trong những năm qua, chúng ta thấy nhiều sản phẩm đã đạt tiêu chí: có tính mới; tính sáng tạo; có khả năng ứng dụng vào thực tiễn; đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng chuyển giao công nghệ và thiết bị từ các sản phẩm cho các đơn vị sản xuất chưa cao (nói cách khác là nhân rộng mô hình từ các sản phẩm sáng tạo KH&CN chưa nhiều). Chúng ta phải nhìn nhận thực tế là sự sáng tạo kỹ thuật khởi sắc và phát triển tương đối nhiều, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế và thách thức: (1) Sản phẩm sáng tạo kỹ thuật chưa đồng đều trên các lĩnh vực và các đối tượng sáng tạo, tập trung nhiều vào lĩnh vực tin học , giáo dục và sáng tạo ra các sản phẩm trong những lĩnh vực này chủ yếu là đối tượng cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan đơn vị, như vậy việc nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn chưa gắn kết chặt chẽ với nhau; (2) Chưa có sản phẩm sáng tạo kỹ thuật đạt được chất lượng trình độ công nghệ cao; (3) Hiệu quả kinh tế đem lại chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của địa phương, nhiều doanh nghiệp chưa năng động, chưa chủ động nghiên cứu, tìm giải pháp mới phù hợp để ứng dụng tại chính doanh nghiệp mình; (4) Chưa có kinh phí để động viên, khuyến khích đúng năng lực sáng tạo của những cá nhân và tập thể đã sáng tạo nên những sản phẩm có giá trị thiết thực đối với xã hôị,... Làm gì để năng lực sáng tạo KH&CN Lạng Sơn phát triển mạnh hơn? Muốn phát triển năng lực sáng tạo kỹ thuật thì tỉnh Lạng Sơn cần có sự đổi mới hơn nữa về hoạt động sáng tạo kỹ thuật, nghiên cứu và chuyển giao khoa học: Cần có những cơ chế chính sách ưu đãi để đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và phát triển nguồn nhân lực KH&CN, đặc biệt là đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học; Có cơ chế chính sách về ưu tiên chiến lược phát triển trong KH&CN, có định hướng cụ thể đối với từng lĩnh vực cần ưu tiên phát triển; Đầu tư hiệu quả cho những chương trình/dự án khoa học mang tính khả thi cao và những lĩnh vực nghiên cứu có nhiều hứa hẹn để khai thác tiềm năng KH&CN; Mạnh dạn đầu tư công nghệ và thiết bị hiện đại để xây dựng những mô hình sản xuất có trình độ công nghệ cao; Nâng cấp hạ tầng để thúc đẩy KH&CN phát triển; Đa dạng hoá nguồn lực phải là việc được quan tâm hơn, không thể trông chờ ỷ lại vào ngân sách nhà nước. Giải thưởng để tôn vinh tinh thần là chính nhưng không thể hạ thấp giá trị vật chất của giải. Xây dựng quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật như một số Liên hiệp hội đã làm là việc cần thiết. Tỉnh cần có cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi để sớm hình thành quỹ này; Có cơ chế chính sách về nguồn kinh phí để động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để các cá nhân cũng như tập thể phát huy năng lực sáng tạo KH&CN; Phối hợp với tất cả các kênh thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh để thông báo rộng rãi về nội dung của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhằm phát huy nội lưc, tạo nên sự đột phá về KH&CN, phát huy tối đa năng lực sáng tạo KH&CN, để khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương, góp phần thúc đẩy hiệu quả kinh tế xã hội của tỉnh nhà phát triển mạnh hơn.
Xem tin theo ngày

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn