Phát triển sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGap

Thứ Tư, 03/03/2010 - 21:45
Tại Hải Phòng, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NN&PTNT) vừa tổ chức hội nghị phát triển sản xuất rau, quả, chè an toàn theo quy trình VietGap (quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, tạo ra rau quả tươi, đảm bảo an toàn) cho các tỉnh phía Bắc. Theo Cục Trồng trọt, trong năm 2009, Bộ NN&PTNT đã ban hành 7 quy trình sản xuất rau an toàn đối với một số loại rau, quả thường được sử dụng. Đã có nhiều mô hình ứng dụng quy trình VietGap, như 11 mô hình trên rau, trên cây chè thực hiện ở các tỉnh phía Bắc và trên cây xoài, dứa, thanh long thực hiện ở một số tỉnh phía Nam. Từ nay đến năm 2011, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt 100% số tỉnh, thành phố có quy hoạch các vùng sản xuất rau, quả, chè an toàn, tập trung, khoảng 50% số tổ chức cá nhân sản xuất rau tại các vùng tập trung sản xuất sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn VietGap, khoảng 30% sản lượng sản xuất tại các vùng này đạt tiêu chuẩn VietGap. Để việc ứng dụng và sản xuất rau theo quy trình VietGap đạt hiệu quả tốt, ngành nông nghiệp sẽ hướng dẫn quy trình thực hiện, hỗ trợ về sản xuất kinh doanh cho các đơn vị sản xuất rau, quả, chè theo quy trình VietGap. Ngoài thẩm định, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap, ngành cũng sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu với các hợp tác xã, nông dân sản xuất rau. Phát triển mạng lưới tiêu thụ rau an toàn thông qua các siêu thị, đại lý, cửa hàng bán lẻ, gắn chứng nhận rau an toàn trên sản phẩm. (theo Trung tâm Khuyên nông Khuyến ngư Trung ương)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn