Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước 2009

Thứ Hai, 18/01/2010 - 03:46
Chiều 16/1/2010, tại Hà Nội, Tổng cuc Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 2009 và triển khai việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2010. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân và đại diện các Sở khoa học và công nghệ các tỉnh trong cả nước. Nhằm xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp hóa và hoạt động thật sự có hiệu quả, ngày 20/06/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg quy định về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính. Qua 3 năm thực hiện quyết định này, tuy còn một số tồn tại cần khắc phục nhưng cũng đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ, mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu cải cách hành chính nước nhà. Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng vào trong các dịch vụ công được đánh giá là đã tạo ra sự thay đổi đáng kể trong phương thức điều hành và giải quyết công việc của cán bộ lãnh đạo cũng như của công chức viên chức trong thực thi công vụ. Hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng được thể hiện rõ nét nhất đó là tính công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao phục vụ phát triển kinh tế và đời sống. Tuy nhiên, việc triển khai Quyết định 144 vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại như việc tổ chức triển khai còn chưa thật động đều, chưa có sự phân công trách nhiệm hợp lý, cụ thể giữa các cơ quan được tổ chức thực hiện, chưa có quy định về việc kết nối xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2000 với Đề án 30 và cơ chế “thủ tục một cửa, một cửa liên thông”. Bởi vậy, hiện nay việc kết nối mới chỉ được triển khai tự phát tại một số cơ quan, đơn vị... (theo Báo Khoa học phát triển)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn