Các đơn vị trực thuộc

I. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: 428 đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

ĐT: 0253.870248

Fax: 0205.3898978

 

Chi cục trưởng

             Trần Quốc Anh

             ĐT di động: 0913277577

             ĐT cơ quan:0205.3870621

 

Phó Chi cục trưởng:

             Trần Thanh Phương

             ĐT di động: 0949301580

             ĐT cơ quan: 0205.3719967

 

Phó Chi cục trưởng:

             Nông Hà Thơ

             ĐT di động: 0911136368

             ĐT cơ quan: 0205.3719199

 

1. Phòng Hành chính Tổng hợp

            Trưởng phòng: Hoàng Thị Bích Giang

            ĐT di động: 0911135818

            ĐT cơ quan: 0205.3898982

                - Chuyên viên: Đinh Thị Dung

                ĐT Di động: 0972669668

                - Chuyên viên: Lưu Thảo Linh

                 ĐT đi động:01696902692

            - Văn thư: Lương Thị Thanh

            ĐT di động: 0906027388

            ĐT cơ quan: 0205.3870248

          
2. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

Trưởng phòng: Cn. Nguyễn Thanh Xuân

ĐT di động: 0915842898

ĐT cơ quan: 02053.874007

Phó Trưởng phòng: An Thị Huyền

ĐT di động: 0916048855

Chuyên viên: Vũ Ngọc Cường

ĐT di động: 0982294228

 

3. Phòng Quản lý Đo lường

            Chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Tú

            ĐT di động: 0915476880

           Chuyên viên: Lê Hiệp Tuấn

           ĐT di động: 0989878088           

            ĐT cơ quan: 02053.719.216


4. Phòng Quản lý Chất lượng, hàng hoá nhập khẩu

Chuyên viên: Dương Thị Hảo 

ĐT di động: 0978297929

Chuyên viên: Lê Giang

DDT di động: 0972998310

ĐT cơ quan: 02053.775.779

 

5. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Địa chỉ: 428 đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

ĐT: 0205.6250466

Fax:

Giám đốc: Nông Hà Thơ (Phó Chi cục trưởng kiêm nhiệm)

            ĐT di động: 0911136368

            ĐT cơ quan: 0205.3719199

Phó Giám đốc: Ks. Khúc Văn Đức

ĐT di động: 0913295895

ĐT cơ quan: 0205.6250446

5.1. Phòng hành chính:

Vi Minh Bảo - Văn thư tổng hợp

ĐT di động: 0988523445

ĐT cơ quan: 0205.6250466

5.2. Phòng Thử nghiệm vật liệu xây dựng

Trưởng phòng: Ba Lô Pan

ĐT di động: 0912950354

ĐT cơ quan: 0205.6250469

5.3. Phòng Thử nghiệm hóa vi sinh

Trưởng phòng: Vi Văn Hạnh

ĐT di động: 0912963620

ĐT cơ quan: 0205.6250465

5.4. Phòng Kiểm định hiệu chuẩn

            Trưởng phòng: Lê Song Giang

            ĐT di động: 0912247145

            ĐT cơ quan: 0205.3870742

 

II. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

            Địa chỉ: Tổ 5, khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

 

            Tel/Fax: 0205.3878984

 

1. Ban giám đốc

 

            Giám đốc: Nguyễn Minh Hà

            ĐT di động: 0986739388

            ĐT cơ quan: 02053. 3719855

                  

          - Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tường

            ĐT di động: 0983636388

            ĐT cơ quan: 0205.3719838

     

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp

          Phó trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Thái Hà

          ĐT di động: 0982871066

          ĐT cơ quan: 02053.878984

 

3. Phòng Kỹ thuật

          Trưởng phòng: Lâm Mai Tùng

          ĐT di động: 0904848118

         

 

4. Phòng Triển khai ứng dụng tiến bộ KH&CN

          Phụ trách phòng: Bế Văn Đức

          ĐT di động: 091234173868

 

                    

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn