Thông báo mời họp của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc điều chỉnh thời gian họp về tình hình thực hiện Dự án chỉnh trang phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư tại khối 2 phường Vính Trại (254/TB-UBND, ngày 28/7/2016).
 • Giấy mời Hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn và triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP (169/GM-UBND ngày 21/7/2016).
 • Thông báo Về việc hoãn nội dung kiểm tra chức trách, nhiệm vụ người đứng đầu Sở Xây dựng (ngày 25/7/2016) (244/TB-UBND, ngày 21/7/2016).
 • Giấy mời Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (168/GM-UBND ngày 21/7/2016).
 • Giấy mời làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2016 (167/GM-UBND ngày 21/7/2016).
 • Giấy mời Họp xem xét Dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (166/GM-UBND ngày 20/7/2016).
 • Thông báo Về việc hoãn nội dung kiểm tra chức trách, nhiệm vụ người đứng đầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (ngày 22/7/2016) (241/TB-UBND, ngày 20/7/2016).
 • Về việc hoãn kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thi hành nhiệm vụ (239/TB-UBND, ngày 19/7/2016).
 • Xem tiếp

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.871.906; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn