Ngày 18/5/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo Ngày KH&CN Việt Nam. Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Văn Quang Phó Vụ trưởng Vụ phát triển KH&CN địa phương, Bộ KH&CN, lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo các hội, doanh nghiệp, các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ KH&CN và lãnh đạo, công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn