Thông báo mời họp của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp thẩm định xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2017 (các xã: Tân Văn, Yên Trạch, Hữu Khánh, Vân Nham, Đồng Tân, (371/GM-UBND ngày 15/12/2017).
 • Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm quý IV năm 2017 (370/GM-UBND ngày 15/12/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) (369/GM-UBND ngày 15/12/2017).
 • Thông báo về việc thay đổi nội dung, thời gian dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (486/TB-UBND ngày 14/12/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (368/GM-UBND ngày 12/12/2017).
 • Thông báo về việc hoãn cuộc kiểm tra công tác chống buôn lậu khu vực biên giới huyện Văn Lãng và huyện Cao Lộc theo Giấy mời số 363/GM-UBND ngày 09/12/2017 của UBND tỉnh (481/TB-UBND ngày 11/12/2017).
 • Giấy mời Dự họp về kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (367/GM-UBND ngày 11/12/2017).
 • Giấy mời Họp Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (366/GM-UBND ngày 11/12/2017).
 • Xem tiếp

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (0205) 3.871.906; Fax: (0205) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn