Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do UBND thành phố Lạng Sơn làm chủ đầu tư (361/UBND-KTN, ngày 25/4/2015).
 • Chấp thuận vị trí trạm biến áp Đồng Đăng và hướng tuyến đường dây 110kV (360/UBND-KTN, ngày 25/4/2015).
 • Về việc góp ý về mô hình tổ chức y tế tuyến huyện (742/VP-NC, ngày 25/4/2015).
 • Sử dụng đất để xây dựng trạm BTS tại thôn Khơ đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng (737/VP-KTN, ngày 25/4/2015).
 • Dự thảo báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên khuyết tật (735/VP-NC, ngày 25/4/2015).
 • Góp ý dự thảo Đề án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe (730/VP-KTN, ngày 25/4/2015).
 • Thông báo Kết quả Tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh (97/TB-UBND, ngày 24/4/2015).
 • Bổ sung cấp điện xóm Slọ Phiạc, Dự án cấp điện thôn Đông Trang - Phiêng Liệt, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng (352/UBND-KTN, ngày 24/4/2015).
 • Về việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá các dự án đầu tư (728/VP-KTN, ngày 24/4/2015).
 • Về việc thu hồi đất bổ sung cho dự án: Xây dựng trụ sở đội Phòng cháy chữa cháy Đồng Đăng, Công an tỉnh Lạng Sơn (727/VP-KTN, ngày 24/4/2015).
 • Xem tiếp

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
  Lạng Sơn22
  Hà nội 24
  Đà Nẵng24
  Hồ Chí Minh28
  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.871.960; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn 

  Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn