Thông báo mời họp của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn

 • Họp thảo luận, tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (45/GM-UBND ngày 27/02/2015).
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện nhiệm vụ quýI/2015 và xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Quan và huyện Bình Gia (Ngày 04/3/2015) (44/GM-UBND ngày 27/02/2015).
 • Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch năm 2015, thực hiện nhiệm vụ Quý I/2015 của huyện Bắc Sơn (43/GM-UBND ngày 27/02/2015).
 • Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN (42/GM-UBND ngày 27/02/2015).
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và thực hiện xây dựng nông thôn mới tại huyện Tràng Định và Huyện Văn Lãng (41/GM-UBND ngày 26/02/2015).
 • Giấy mời họp Rà soát danh mục, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (40/GM-UBND ngày 26/02/2015).
 • Giấy mời Dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2014 (Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày 11 tháng 03 năm 2015) (39/GM-UBND ngày 25/02/2015)
 • Giấy mời Họp trực tuyến về tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán 2015 và họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2015 (ngày 26 tháng 02 năm 2015) (37/GM-UBND ngày 11/02/2015).
 • Giấy mời Dự chương trình kiểm tra công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo và công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (36/GM-UBND ngày 09/02/2015).
 • Giấy mời họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng chùa Phật Quang Sơn tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng (35/GM-UBND ngày 06/2/2015).
 • Xem tiếp
  Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Dự thảo báo cáo hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ Đoàn giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (322/VP-KTTH, ngày 28/2/2015).
 • Về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển chợ (320/VP-KTTH, ngày 27/2/2015).
 • Báo cáo việc thực hiện các quy định về nghi thức tổ chức lễ kỷ niệm, ngày truyền thống, trao tặng phần thưởng cao quý (318/VP-VX, ngày 27/2/2015).
 • Về việc kéo dài thời gian thông quan cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (317/VP-NC, ngày 27/2/2015).
 • Xem xét hỗ trợ tiền thuê văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Xây dựng giao thông II Lạng Sơn (316/VP-KTN, ngày 27/2/2015).
 • Xem xét phương án sử dụng đất đối với khu đất Cung giao thông Ngả Hai, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn (315/VP-KTN, ngày 27/2/2015).
 • Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách năm 2012 (158/UBND-KTTH, ngày 27/2/2015).
 • Uỷ quyền phê duyệt Báo cáo KT-KT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng đường lên chốt 424 và làm nhà tạm cho các lực lượng trong khu vực Co Sa (157/UBND-KTN, ngày 27/2/2015).
 • Về việc cho phép Hội LHPN tiếp nhận Khoản viện trợ của Tổ chức Giao lưu toàn cầu (Mỹ) (156/UBND-NC, ngày 27/2/2015).
 • Kiểm tra hoạt động đổi tiền mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội (155/UBND-KTTH, ngày 27/2/2015).
 • Xem tiếp

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
  Lạng Sơn14
  Hà nội 20
  Đà Nẵng28
  Hồ Chí Minh33
  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.871.960; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn 

  Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn