Hưởng ứng đợt phát động  thi đua của Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn về việc Phát động Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2016). Và để phát huy truyền thống đoàn kết, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, LĐ) hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 185 năm ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2016). Ngày 28/4/2016, Sở Khoa học và Công nghệ phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến hết ngày 30/10/2016 với chủ đề: "Công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác, chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh 04/11/1831- 04/11/2016"...
Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 (395/UBND-KTTH, ngày 29/4/2016)
 • Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ (394/UBND-KTTH, ngày 29/4/2016).
 • Sử dụng biên lai thu phí sử dụng bến bãi theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND (393/UBND-KTTH, ngay (29/4/2016)
 • Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng , Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại (118/TB-UBND, ngay 30/4/2016)
 • Về việc thuê đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn để xây dựng Nhà điều hành sản xuất Công ty Điện lực Lạng Sơn (986/VP-KTN, ngày 29/4/2016)
 • Về việc hợp đồng lao động tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (390/UBND-NC, ngày 29/4/2016)
 • Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2016 (kỳ 2) (117/TB-UBND, ngày 29/4/2016)
 • Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm quy định khoản 12, phụ lục III Nghị định số 19/2015/NĐ-CP (985/VP-KTTH, ngày 29/4/2016)
 • Xem tiếp

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.871.906; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn