Ngày 28.7.2015, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ  (KH&CN) Quốc gia phối hợp với Sở KH&CN Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị “Lãnh đạo các tổ chức thông tin và thống kê KH&CN địa phương” lần thứ I. Với mục đích đẩy mạnh công tác thông tin và thống kê theo tinh thần của Luật KH&CN 2013, Nghị định 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH&CN và các văn bản pháp luật liên quan...

Thông báo mời họp của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời họp xem xét tiến độ triển khai Dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) (186/GM-UBND này 03/8/2015).
 • Chương trình làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra tình hình triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (19/CTr-UBND ngày 28/7/2015).
 • Giấy mời họp nghe Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn báo cáo về hoạt động tín dụng cho vay đối với các dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn (183/GM-UBND ngày 28/7/2015).
 • Giấy mời dự buổi làm với Đoàn công tác liên ngành khảo sát cửa khẩu phụ (182/GM-UBND ngày 25/7/2015).
 • Giấy mời Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2015 Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc (180/GM-UBND ngày 22/7/2015).
 • Thay đổi thời gian họp của Giấy mời số 178/GM-UBND ngày 20/7/2015 (178/TB-UBND, ngày 20/7/2015)
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng NTM tại huyện Cao Lộc (179/GM-UBND ngày 20/7/2015).
 • Giấy mời Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm; tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Xem tiếp

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
  Lạng Sơn23
  Hà nội 25
  Đà Nẵng25
  Hồ Chí Minh27
  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.871.960; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn 

  Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn

  Listing all pages