Thông báo mời họp của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Tham gia Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống pháo nổ tại một số địa điểm trong Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (20/GM-UBND ngày 19/01/2017).
 • Giấy mời Họp Hội đồng sơ tuyển viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Biên tập viên, Phóng viên từ hạng III lên hạng II năm 2016 (19/GM-UBND ngày 17/01/2017).
 • Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán và Chương trình bình ổn giá (23/TB-UBND ngày 17/01/2017).
 • Giấy mời Họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn (18/GM-UBND ngày 16/01/2017).
 • Giấy mời dự kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Định Dậu năm 2017 và Chương trình bình ổn giá (17/GM-UBND ngày 16/01/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (15/GM-UBND ngày 15/01/2017).
 • Giấy mời Dự họp tổng kết năm 2016 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (14/GM-UBND ngày 13/01/2017).
 • Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016, triển khai công tác PBGDPL năm 2017; tổng kết Đề án về chống tham nhũng (12/GM-UBND 12/01/2017).
 • Xem tiếp
  Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị lần thứ 8 ủy ban công tác liên hợp (53/UBND-NC ngày 20/01/2017).
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp tổng kết năm 2016 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (32/TB-UBND ngày 20/01/2017).
 • Về việc đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg (201/VP-KTTH, ngày 20/01/2017).
 • Về việc thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản (200/VP-KTTH, ngày 20/01/2017).
 • Về việc xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo (199/VP-KTTH, ngày 20/01/2017).
 • Về việc triển khai Chiến lược hội nhập Quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (198/VP-KGVX, ngày 20/01/2017).
 • Thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (193/VP-NC, ngày 19/01/2017).
 • Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh ngày 17/01/2017 về kết quả học tập kinh nhiệm dồn điền, đổi thửa và tích tụ đất đai tại tỉnh Hà Nam (31/TB-UBND ngày 20/01/2017).
 • Xem tiếp

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.871.906; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn