So sánh với các nước phát triển, Việt Nam có khoảng cách rất lớn về trình độ tiêu chuẩn hóa và hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT). Do đó, Việt Nam cần phải nghiên cứu kỹ kinh nghiệm của các nước trong xây dựng và vận hành hệ thống TBT để rút ra các bài học phù hợp cho bối cảnh hội nhập hiện nay.    Đó là chia sẻ của TS. Dương Đình Giám, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp, Bộ Công thương - Chủ nhiệm Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, đề xuất các giải pháp sử dụng hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) phù hợp với hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu nhằm phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam” mã số KX.06.11/11-15...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.871.906; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn