Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc lồng ghép xây dựng chương trình khoa học và công nghệ. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lồng ghép việc xây dựng "Đề án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm các ngành sản xuất, chế biến nông, lâm sản" theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 với việc xây dựng "Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn và miền núi" giai đoạn tới với tên gọi "Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số"...
Thông báo mời họp của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (28/GM-UBND ngày 24/01/2015).
 • Giấy mời họp Rà soát danh mục, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (27/GM-UBND ngày 23/01/2015).
 • Giấy mời họp Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh (26/GM-UBND ngày 23/01/2015).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chương trình xây dựng nông thôn mới (25/GM-UBND ngày 20/01/2015).
 • Giấy mời Dự tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao (23/GM-UBND ngày 19/01/2015).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (22/GM-UBND ngày 16/01/2015).
 • Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh mở rộng Quý IV năm 2014 (21/GM-UBND ngày 15/01/2015)
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng (20/GM-UBND ngày 15/01/2015).
 • Giấy mời Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2015(ngày 22 tháng 01 năm 2015) (19/GM-UBND ngày 15/01/2015).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 (8 giờ ngày 23/01/2015) và triển khai nhiệm vụ năm 2015 (18/GM-UBND ngày 15/01/2015).
 • Xem tiếp
  Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương và kinh phí cải tạo, nâng cấp mái nhà dịch vụ công cộng trong Công viên bờ sông Kỳ Cùng (17/TB-UBND, ngày 22/01/2015).
 • Tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải (57/UBND-KTTH, ngày 23/01/2015).
 • Về việc tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ (54/UBND-KTTH, ngày 23/01/2015).
 • Bổ sung khối lượng công trình Cải tạo, nâng cấp một số đoạn tuyến trên đường Quý Hòa – Vĩnh Yên, huyện Bình Gia (50/UBND-KTN, ngày 22/01/2015).
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 20/01/2015 về phương án hỗ chợ cho các hộ dân có ruộng bị ngập (14/TB-UBND, ngày 22/01/2015).
 • Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững (134/VP-KTN, ngày 22/01/2015).
 • Giám sát, xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình (129/VP-KTN, ngày 22/01/2015).
 • Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn (128/VP-KTN, ngày 22/01/2015).
 • Về việc báo cáo việc quản lý Nhà ở chính sách xã hội số 1 TPLS (127/VP-KTN, ngày 21/01/2015).
 • Về việc thu hồi mã số TNTX của doanh nghiệp (125/VP-KTTH, ngày 21/01/2015).
 • Xem tiếp

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
  Lạng Sơn16
  Hà nội 19
  Đà Nẵng17
  Hồ Chí Minh21
  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.871.960; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn 

  Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn