Ngày 19/9/2015, tại Sở Khoa học và Công nghệ Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Đề tài được thực hiện từ tháng 05/2014 đến tháng 4/2015 do ThS.Nguyễn Trọng Nghĩa làm chủ nhiệm, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn là đơn vị chủ trì thực hiện...
Thông báo mời họp của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp về việc xử lý thuốc, VTYT không trúng thầu và điều chỉnh bổ sung số lượng thuốc, VTYT trúng thầu tại Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh (243/GM-UBND ngày 08/10/2015).
 • Giấy mời họp xem xét dự thảo Quy định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án hồ chứa nước Bản Lải (242/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời Dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ (241/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (240/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời Họp về dự án Trường THPT Hội Hoan, huyện Văn Lãng: 14 giò 00 phút ngày 08/10/2015 (thứ năm) (239/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời Họp Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh (238/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2015 (kỳ 1) (237/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời Họp Tổ công tác theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh (236/GM-UBND ngày 06/10/2015).
 • Giấy mời Họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quý III năm 2015 (235/GM-UBND ngày 05/10/2015).
 • Giấy mời dự Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC (233/GM-BCĐ ngày 02/10/2015).
 • Xem tiếp

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
  Lạng Sơn25
  Hà nội 26
  Đà Nẵng27
  Hồ Chí Minh28
  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.871.960; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn 

  Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn

  Listing all pages