Thông báo mời họp của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời họp Hội đồng giám sát Xổ số tỉnh Lạng Sơn (77/GM-UBND ngày 28/3/2015).
 • Giấy mời họp Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo công tác chuẩn bị cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và đô thị (76 /GM-UBND ngày 28/3).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2015, triển khai kế hoạch công tác thời gian tiếp theo (75/GM-UBND ngày 28/3/2015).
 • Giấy mời Dự Hội nghị triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 (74/GM-UBND ngày 27/3/2015).
 • Giấy mời họp Ban chỉ đạo Giải Bóng đá HKPĐ học sinhTH, THCS toàn quốc Cúp Milo lần thứ 13 khu vực I năm 2015 Thời gian (73/GM-UBND ngày 26/3/2015).
 • Giấy mời họp về việc xem xét các điều kiện đăng cai tổ chức Trại hè Hùng Vương (72/GM-UBND ngày 25/3/2015).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2015 (71/GM-UBND ngày 24/3/2015).
 • Thông báo thay đổi thời gian họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 3 (kỳ 2) (63/TB-UBND ngày 24/3/2015).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức thời gian: 8h, ngày 26/3/2015 (thứ 5) (70/GM–UBND ngày 24/3/2015).
 • Giấy mời tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc (69/GM-UBND ngày 24/3/2015).
 • Xem tiếp
  Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ (494/VP-KTTH, ngày 30/3/2015).
 • Làm việc với Cục Dự trữ khu vực Đông Bắc về tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh tỉnh Lạng Sơn (493/VP-KTN, ngày 28/3/2015).
 • Về việc cho phép ô tô Trung Quốc được vào nhận hàng hóa tại Bãi đỗ xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu, cửa khẩu phụ Bình Nghi, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (250/UBND-KTTH, ngày 30/3/2015).
 • Về việc tổ chức Hội nghị phổ biến và triển khai Nghị định 210/2013/NĐ-CP (490/VP-KTN, ngày 30/3/2015).
 • Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2015 (487/VP-KTN, ngày 30/3/2015).
 • Xem xét nguồn vốn để thực hiện công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn (486/VP-KTN, ngày 30/3/2015).
 • Xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Xi măng Lạng Sơn (484/VP-KTN, ngày 28/3/2015).
 • Cung cấp thông tin của tỉnh tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc (483/VP-TH, ngày 28/3/2015).
 • Xem xét đề nghị thu hồi đất để bổ xung vào dự án: Khu A – Tái định cư 1 Mai Pha (482/VP-KTN, ngày 28/3/2015).
 • Tiếp nhận và xử lý tài sản là trụ sở KBNN cũ tại số 57 đường Lê Lợi (481/VP-KTTH, ngày 28/3/2015).
 • Xem tiếp

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
  Lạng Sơn26
  Hà nội 29
  Đà Nẵng29
  Hồ Chí Minh33
  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.871.960; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn 

  Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn