Thông báo mời họp của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp thống nhất số liệu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 (128/GM-UBND ngày 28/5/2015).
 • Giấy mời họp xem xét tiến độ triển khai Dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng (gđ 2) (127/GM-UBND ngày 27/5/2015).
 • Thông báo Thay đổi thời gian họp của Giấy mời số 126/GM-UBND ngày 25/5/2015 (125/TB-UBND ngày 26/5/2015).
 • Giấy mời họp xem xét nội dung liên quan đến dự án mở rộng Trung tâm Thương mại Sài Gòn - Tân Thanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long (126/GM-UBND ngày 25/5/2015).
 • Giấy mời họp xem xét chuyển giao chợ biên giới Na Hình cho doanh nghiệp quản lý, kinh doanh khai thác và đầu tư xây dựng (125/GM-UBND ngày 25/5/2015).
 • Giấy mời Họp nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng khu vực cửa khẩu Chi Ma (124/GM-UBND ngày 22/5/2015).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2015 (ngày 26 tháng 5 năm 2015) (122/GM-UBND ngày 20/5/2015).
 • Giấy mời họp xem xét tiến độ triển khai Dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng (GĐ 2) (121/GM-UBND ngày 19/5/2015).
 • Giấy mời dự Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vài thiều tại Lạng Sơn năm 2015 (119/GM-UBND ngày 09/5/2015).
 • Giấy mời Kiểm tra tiến độ thi công xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh (118/GM-UBND ngày 09/5/2015).
 • Xem tiếp

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
  Lạng Sơn29
  Hà nội 30
  Đà Nẵng29
  Hồ Chí Minh28
  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.871.960; Fax: (025) 3.872.075; Email: skhcn@langson.gov.vn 

  Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn