Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 12/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ tám. Dự họp có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; cử tri một số huyện, thành phố.

 

12.7.18 a Khai mac hop HĐND khoa 16 ky 8.JPG

Toàn cảnh kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các vấn đề được xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kế hoạch phát triển giai đoạn 2015 - 2020. Đề nghị các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, tích cực bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung trình tại kỳ họp; cử tri, nhân dân quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến cho HĐND tỉnh, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn.

 

nghiem.JPG

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

 

Tiếp đó, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày trước phiên họp Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm. Trong nửa đầu năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu đều tăng khá so với cùng kỳ, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng 7,98%, sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản đạt kế hoạch, sản xuất công nghiệp, xây dựng duy trì đà tăng trưởng khá; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

 

thuong.JPG

Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tại kỳ họp

 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm; chỉ rõ những hạn chế, khó khăn còn tồn tại. Trong thời gian tới, đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp, sát với tình hình địa phương và xu thế phát triển; tăng cường giám sát thực hiện các nghị quyết, các vấn đề quan trọng của địa phương; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình, hoạt động tiếp xúc cử tri. Ngay sau kỳ họp khẩn trương cụ thể hoá, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, giúp cơ sở giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018, tạo đà cho thực hiện kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

thanh.JPG

Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

 

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền, các báo cáo về hoạt động của HĐND tỉnh, báo cáo công tác kiểm sát, tòa án; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, về dự toán thu, chi ngân sách, đầu tư công và các nội dung chuyên đề khác, thuyết trình của UBND tỉnh về một số cơ chế, chính sách trình HĐND tỉnh.

 

Trong ngày làm việc tiếp theo (13/7/2018), kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc, thông qua 21 Nghị quyết./.

 

Phương Linh