Skip to main content

Khai mạc Khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức tỉnh năm 2019

Ngày 05/11/2019, tại thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh phối hợp Viện Phát triển cán bộ chính quyền địa phương, Hàn Quốc (LOGODI) tổ chức khai mạc Khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức tỉnh năm 2019. Đến dự có ngài Park Jae-min, Chủ tịch LOGODI, các chuyên gia Hàn Quốc giảng dạy tại khóa bồi dưỡng; về phía tỉnh, có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và các học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và trân trọng những kết quả mà LOGODI đã giúp đỡ tỉnh trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh trong thời gian qua. Đề nghị LOGODI trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, tổ chức các khóa bồi dưỡng cho cán bộ Lạng Sơn, tiếp tục là cầu nối giữa tỉnh với các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương tại Hàn Quốc trong hợp tác, phát triển kinh tế, xã hội. Để khóa bồi dưỡng thành công tốt đẹp, đồng chí chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ khóa bồi dưỡng, giữ mối liên hệ thường xuyên với Đoàn công tác LOGODI, theo dõi, quản lý tình hình lớp học. Đề nghị các học viên tham gia nghiêm túc, kỷ luật, đầy đủ, phát huy tính chủ động, tích cực, tiếp thu các kinh nghiệm của các chuyên gia Hàn Quốc để vận dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác.

 

Chủ tịch LOGODI trình bày 01 chuyên đề tại Khóa bồi dưỡng

 

Từ năm 2014 đến năm 2016, Lạng Sơn đã cử 65 cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại LOGODI. Khóa bồi dưỡng được tổ chức lần này tại Lạng Sơn diễn ra từ ngày 05-07/11/2019 có sự tham gia của 65 học viên là cán bộ, công chức cấp phòng trở lên tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Nội dung bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Quản lý nguồn nhân lực ở Hàn Quốc, Phát triển kinh tế và những kinh nghiệm của Hàn Quốc, Phát triển nông nghiệp và nông thôn, Quản trị hiệu quả, Phát triển chính quyền địa phương và các phiên thảo luận, trao đổi, tư vấn của các chuyên gia Hàn Quốc về phát triển kinh tế tỉnh Lạng Sơn.

 

Các đại biểu, chuyên gia, học viên tham gia khóa bồi dưỡng

 

Phương Linh