Skip to main content

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, (Thông báo số 394/TB-VPCP, ngày 13/11/2019).

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn  ngày 30/9/2019

 

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực và thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh Lạng Sơn và kết quả phát triển kinh tế - xã hội rất tích cực trong thời gian qua. Để Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, Thủ tướng đề nghị, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019. Khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế, khai thác tiềm năng, lợi thế để có giải pháp đột phá, thực hiện quyết liệt, trong đó, tập trung thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:

 

Tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên ba trụ cột, đó là: Kinh tế cửa khẩu, du lịch bền vững, nông nghiệp thông minh gắn với công nghiệp chế biến thực phẩm. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch ở cả đô thị và nông thôn, phát triển đô thị Lạng Sơn theo hướng thành phố bản sắc văn hóa vùng biên, thành phố xanh, sạch, đẹp cùng với đó là hệ thống thị trấn, thị tứ hiện đại, đồng bộ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu vực cửa khẩu biên giới.

 

Tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, phát triển công nghiệp theo hướng chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, quản lý chặt chẽ và sử dụng ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch.Thường xuyên đối thoại, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp, người dân, nhất là ở cấp cơ sở. Đề cao trách nhiệm công vụ, chất lượng cán bộ, công chức theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

 

Cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút phát triển, phấn đấu trong 5 năm tới, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Lạng Sơn trong nhóm khá các tỉnh, thành phố cả nước. Khuyến khích người dân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hình thành các doanh nghiệp lớn. Đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghiệp 4.0 vào các lĩnh vực.

 

Các bộ, ngành phối hợp với tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu, xây dựng cơ chế liên kết các tỉnh biên giới, tạo ra hành lang kinh tế phát triển mạnh, dọc tuyến biên giới,  hỗ trợ Tỉnh hoàn thành đoạn cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Tập trung phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động tiếp cận và tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là nông, lâm, thủy sản. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm giữ gìn quốc phòng an ninh, bảo vệ đường biên, cột mốc; phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ hàng hóa, tội phạm mua bán người, buôn bán ma túy./.

 

Khánh Ly