Nhảy đến nội dung
d

Thêm cơ hội cho người lao động

 Vấn đề giải quyết việc làm đã và đang được tỉnh hết sức quan tâm. Song số lao động được tư vấn, tạo việc làm vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Để đa dạng hóa các hoạt động tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng cao,  ngày 18/10/2014 vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã tổ chức sàn giao dịch việc làm với phiên giao dịch lần thứ I.

d

Sau 5 năm thực hiện Đề án 1956: Thêm nhiều cơ hội cho lao động nông thôn

 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 (Đề án 1956) là chủ trương đúng đắn nhằm giải quyết nhu cầu việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Sau 5 năm thực hiện đã cho thấy hiệu quả tại các địa phương, trong đó có tỉnh Lạng Sơn.

s

Hội nghị tập huấn điều tra lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015, cập nhật, quản lý và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu cung cầu năm 2015

        Ngày 25 và 26/6/2015, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra lao động và nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015, cập nhật, quản lý và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu cung cầu năm 2015.

d

Tạo việc làm cho thanh niên: Nỗ lực của tổ chức Đoàn

  Để có việc làm phù hợp ổn định cuộc sống là mong muốn của nhiều thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn. Do đó, vấn đề hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho thanh niên luôn được tỉnh chú trọng. Trong đó, Tỉnh Đoàn, với chức năng, nhiệm vụ được giao đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phù hợp để giải quyết nhu cầu chính đáng cho thanh niên.

Subscribe to Lao động việc làm