Nhảy đến nội dung

 1. Khách sạn Phú Quý và Khách sạn Vinpearl Hotel Lạng Sơn là cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do người được cách ly tự nguyện chi trả
 2. Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và tuyển sinh các cấp học năm học 2020 – 2021
 3. Công điện của Thủ tướng về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu
 4. Chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh
 5. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ Ba - năm 2021
 6. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
 7. Kế hoạch thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 8. Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ
 10. Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
 11. Tình hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
 12. Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn
 13. Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai chỉ đạo chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
 14. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng hóa đơn bán hàng
 15. Chỉ đạo tăng cường quản lý các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
 16. UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
 17. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan ra diện rộng trên địa bàn
 18. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ
 19. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tín ngưỡng, tôn giáo
 20. Chỉ đạo thực hiện kiến nghị sau giám sát về tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại cơ sở giáo dục