Nhảy đến nội dung

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
225/GM-UBND Giấy mời dự họp với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ
359/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn
223/GM-UBND Giấy mời về việc dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam,cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn
222/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
353/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp xem xét dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
352/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
221/GM-UBND Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

LIÊN KẾT WEBSITE

Góp ý của tổ chức, cá nhân

Thống kê truy cập