Skip to main content

UBND tỉnh họp trực tuyến xem xét giao chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19

Sáng 06/4/2020, UBND tỉnh đã họp xem xét việc giao chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến trên phần mềm MegaV-Meeting.

 

Các đại biểu dự họp UBND tỉnh theo hình thức họp trực tuyến trên phần mềm MegaV-Meeting.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tập trung về các địa điểm có thể sử dụng để tổ chức cách ly tập trung, kế hoạch số lượng giường bệnh, giường cách ly, cơ cấu kinh phí, các phương án tương ứng với các cấp độ của dịch bệnh...

 

Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống dịch với tinh thần chủ động, tích cực, ngăn chặn bùng phát, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị để chủ động thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Thực hiện Quyết định của Ban Chỉ đạo quốc gia, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh thống nhất xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh giao về chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế đề phòng chống dịch bệnh COVID-19 để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua. Cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch, trong đó, đánh giá đúng tình hình để xây dựng kế hoạch sát với thực tiễn, xây dựng kịch bản theo 5 cấp độ dịch bệnh ứng với phương án số lượng giường chữa bệnh, số lượng giường cách ly, kinh phí, diễn biến tình hình dịch bệnh, quy ước cụ thể về số ngày chữa bệnh đối với bệnh nhân mắc bệnh, số ngày cách ly để tính toán phương án tổng thể về tài chính...

 

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường cho công chức, viên chức làm việc theo hình thức trực tuyến, phải bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, tiến độ, chất lượng công việc và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19./.

 

Khánh Ly