Skip to main content

Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2019

Ngày 22/01/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

 

New Picture (11).png

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2018, ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chủ động tham mưu cho cấp uỷ kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên, duy trì việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ. Đội ngũ báo cáo viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật phát ngôn. Theo đó, đội ngũ báo cáo viên các cấp tổ chức trên 12 nghìn buổi thông tin thời sự, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, thu hút hơn 862 nghìn lượt người nghe. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên đã góp phần quan trọng vào việc chuyển tải quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho báo cáo viên cấp ủy các cấp. Cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Tích cực cung cấp, định hướng thông tin ở cơ sở bảo đảm kịp thời. Đội ngũ báo cáo viên tăng cường bố trí, sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ các kỳ hội nghị báo cáo viên định kỳ, nắm bắt thông tin chính thống phục vụ hoạt động tuyên truyền miệng tại cơ sở. 

 

Đức Luận