Skip to main content

Thường xuyên thực hiện tốt việc tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế

Ngày 22/11/2019, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quý IV năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp nhận thông tin những nội dung cơ bản 01 Nghị định của Chính phủ, 8 thông tư của Bộ Tài chính được ban hành từ tháng 8/2019 đến nay về công tác thuế.

 

New Picture (9).png

Quang cảnh Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với các doanh nghiệp

 

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn ngành thuế của tỉnh chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; tập trung rà soát, quản lý nguồn thu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong thu ngân sách trên địa bàn; thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; chỉ đạo quyết liệt, quản lý chặt chẽ các lĩnh vực kê khai thuế, xử lý nợ đọng thuế, quản lý hóa đơn, chứng từ;... Do đó, công tác thu nội địa tính đến thời điểm tháng 11 năm 2019, toàn ngành thuế tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện ước đạt 2,726 nghìn tỷ đồng, bằng 128,5% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 119,0% so với cùng kỳ năm trước.

 

Cùng với đó, đại diện Cục thuế tỉnh giải đáp các kiến nghị về quy định thu tiền sử dụng đất; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân; quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; việc thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự;...  

 

Đức Luận