Skip to main content

Tập huấn sở hữu trí tuệ và các giải pháp về nông nghiệp thông minh

Ngày 18/9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng tổ chức tập huấn về sở hữu trí tuệ và các giải pháp nông nghiệp thông minh cho 80 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các phòng: Kinh tế Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan đoàn thể, các xã, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

 

Hội nghị tập huấn

 

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được phổ biến các nội dung liên quan đến công tác sở hữu trí tuệ như: các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ; trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; thực trạng và giải pháp trong quản lý, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu; giới thiệu và hướng dẫn các giải pháp về nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành nông nghiệp; hướng dẫn sử dụng dịch vụ xác thực nguồn gốc hàng hóa,…

 

Đây là những thông tin quan trọng và cần thiết nhằm giúp các đại biểu các kiến thức và kỹ năng về công tác sở hữu trí tuệ và áp dụng nông nghiệp thông minh, từ đó, thực hiện việc đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và quảng bá cho các sản phẩm đặc sản tại địa phương hiệu quả hơn./.

 

Vi Hoa