Skip to main content

Tập huấn quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể Rau Cao Lộc

 Ngày 7/11, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Lộc tổ chức tập huấn cho các cán bộ hội làm vườn về công tác quản lý, tổ chức sản xuất của hội và tập huấn cho người sản xuất kiến thức về nhãn hiệu tập thể “Rau Cao Lộc”.

 

cl.png
Hội nghị tập huấn

Trong thời gian tập huấn, gần 60 đại biểu là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, hội viên hội làm vườn, Hợp tác xã sản xuất rau của xã Tân Liên, Gia Cát, các hộ gia đình trồng rau trên địa bàn đã được hướng dẫn, phổ biến thông tin cơ bản về nhãn hiệu tập thể; quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Rau Cao Lộc”; quy chế quản lý và sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm của nhãn hiệu tập thể Rau Cao Lộc”;…

 

Đây là một trong những hoạt động nằm trong dự án Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Cao Lộc” cho sản phẩm Rau Tân Liên- Gia cát của huyện Cao Lộc. Qua đó, để việc vận hành và sử dụng tem, nhãn mác của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận được hiệu quả, góp phần quảng bá và phát triển thương hiệu cho sản phẩm trong thời gian tới./.

 

Vi Hoa