Skip to main content

Tập huấn công tác thông tin, giáo dục truyền thông phòng chống HIV/AIDS năm 2018

Ngày 10/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn về công tác thông tin, giáo dục, truyền thông phòng chống HIV/AIDS năm 2018.