Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 15/3/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Trong 2 tháng đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo duy trì công tác tuyên truyền tại cơ sở phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa; tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 với nhiều hoạt động phong phú, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của địa phương; tham mưu thực hiện công tác quản lý di tích, tổ chức triển lãm chuyên đề "Cổ vật -  Nơi miền biên ải"; tăng cường phát triển du lịch, khai trương hệ thống "Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động". Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu tài liệu phục vụ thiếu nhi, học sinh, sinh viên; tổ chức chương trình phim phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, duy trì hoạt động đào tạo, huấn luyện vận động viên năng khiếu. Công tác kế hoạch, tài chính, thanh tra, đối ngoại, cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, góp ý với Sở về vấn đề phát triển du lịch, các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, phát triển xe du lịch tự lái, du lịch sinh thái...

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Sở trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Thời gian tới, đề nghị Sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu các lĩnh vực quản lý; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động thư viện, vận động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Phát triển văn hóa xã hội gắn với phát triển du lịch, đẩy mạnh quảng bá thị trường thu hút các dự án đầu tư du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện tốt các hoạt động văn hóa chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI…; tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong công tác quản lý các hoạt động văn hóa, lễ hội, tăng cường thanh tra, kiểm tra. Đồng thời quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

 

Thùy Linh