Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Chiều ngày 11/02/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hỏi thăm người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm

 

Tại đây lãnh đạo Trung tâm đã báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động của Trung tâm từ khi chính thức tiếp nhận thủ tục hành chính (TTHC) và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Hiện nay, Trung tâm đang thực hiện tổng số 1.284 TTHC, trong đó 1.275 TTHC của 16 sở, ngành thuộc UBND tỉnh. Sau 1 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận 596 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 426 hồ sơ và trả kết quả đúng hẹn, còn lại là các hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

 

Tại buổi làm việc, các công chức, viên chức của các sở, ngành biệt phái làm việc tại Trung tâm đã nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết như: Liên thông phần mềm khi giải quyết TTHC, bố trí thời gian làm việc cho cán bộ của các sở, ngành phát sinh ít thủ tục, vấn đề sinh hoạt chi bộ, chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm...

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, viên chức, tạo khí thế phấn khởi trong quá trình làm việc. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trung tâm tiếp tục thực hiện nghiêm chủ đề của UBND tỉnh năm 2019 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp", rà soát, đánh giá các TTHC, chỉ ra những thủ tục còn hạn chế, đề xuất phương án giải quyết cụ thể, phối hợp với các đơn vị hoàn thiện hệ thống phần mềm liên thông phục vụ tốt quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC. Tham mưu, phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giải quyết TTHC, duy trì ổn định cơ cấu cán bộ làm việc, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, tăng cường đưa TTHC thực hiện tại Trung tâm./.

 

Khánh Ly