Skip to main content

Họp xem xét dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Ngày 08/11/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

 

Theo dự thảo Kế hoạch, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 dự kiến tổ chức trong tháng 02/2019 vào dịp Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp giữa 04 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc. Hội nghị được tổ chức với quy mô lớn, nhằm quảng bá những tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo diễn đàn cho các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, kết nối giao thương, đây cũng là dịp để lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế - xã hội đối với công tác quản lý, thu hút đầu tư tại tỉnh.

 

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý về địa điểm, thành phần tham dự, quy mô, nội dung hội nghị và các công việc cần triển khai để hội nghị diễn ra thành công.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_0542.JPG

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khằng định Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, với quy mô tầm cỡ lớn có yếu tố quốc tế, vì vậy cần được chuẩn bị chu đáo, đồng thời thống nhất quy mô hội nghị khoảng 500 đại biểu. Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp danh sách các đại biểu, nghiên cứu thêm về nội dung, trước khi diễn ra hội nghị cần gửi các tài liệu giới thiệu về tiềm năng, các chính sách ưu đãi, danh mục các dự án của tỉnh đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan báo chí…, sớm hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan sớm tổ chức họp báo tại thủ đô Hà Nội; các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết, bảo đảm hiệu quả.

 

Thùy Linh