Skip to main content

Hội thảo lấy ý kiến mẫu nhãn hiệu tập thể Trám đen Văn Quan

Ngày 25/12, tại huyện Văn Quan, Trung tâm Ứng dụng Phát triển Khoa học Công nghệ và Đo lường Chất lượng sản phẩm tỉnh tổ chức hội thảo góp ý kiến và lựa chọn mẫu nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Trám đen của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

 

Hội thảo lấy ý kiến

 

Tại hội thảo, trên 40 đại biểu là lãnh đạo Hội Làm vườn huyện Văn Quan; lãnh đạo, các hộ dân trong vùng trồng trám đen của các xã Tri Lễ; Tràng Các; Đồng Giáp và xã Đại An đã được phổ biến những nội dung cơ bản về nhãn hiệu tập thể; quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Trám đen, Văn Quan; xây dựng hệ thống công cụ, phương tiện để quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Trám đen, Văn Quan,… Đồng thời, lựa chọn, thống nhất mẫu tem, nhãn mác nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Trám đen, Văn Quan đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ,…

 

Đây là chương trình thuộc dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Trám đen của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn” triển khai từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2020. Qua đó, sẽ góp phần khẳng định được giá trị thương hiệu Trám đen Văn Quan. Nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước./.

 

Vi Hoa