Skip to main content

Hội thảo đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Chiều ngày 17/1, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh đã tổ chức hội thảo đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu và kỷ niệm ngày Đo lường Việt Nam 20-1.

 

Hội thảo đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

 

Tham dự hội thảo có gần 40 đại biểu là chủ các cơ sở đang kinh doanh các mặt hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu như Thông tư số 15 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; hướng dẫn biện pháp quản lý đo lường đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, biện pháp kiểm định phương tiện đo, biện pháp quản lý chất lượng,… Đồng thời, các chủ cơ sở kinh doanh xăng dầu cũng đã cùng thảo luận, nêu ra các biện pháp đảm bảo tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại cơ sở,…

 

Đây là một trong những hoạt động thiết thực để các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong trong kinh doanh lĩnh vực xăng dầu. Đồng thời, thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 08 về đo lường (20/1/1950-20/1/219) và 18 năm ngày Đo lường Việt Nam (20/1/2001-20/1/2019)./.

 

Vi Hoa