Skip to main content

Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học

Chiều ngày 10/1, Hội Khoa học Cầu đường tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội thảo đề tài khoa học “Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn”.

 

Quang cảnh Hội thảo khoa học

 

Thực hiện Nghị quyết số 19/2016 NQ-HĐND ngày 9/12/2016 với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 nâng tỉ lệ cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn đạt tối thiểu là 40% (mỗi năm trung bình cứng hóa 320km), điều này khó đạt được nếu chỉ thi công bằng công nghệ truyền thống.

 

Mỗi năm, Nhà máy nhiệt điện Na Dương thải ra môi trường khoảng 430.000 tấn tro, xỉ. Xỉ thải của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương hiện mới chỉ được sử dụng để làm vật liệu san lấp. Lượng phế thải này ngày càng nhiều và trong tương lai nếu không có biện pháp xử lý sẽ là nguy cơ ô nhiễm môi trường, chiếm dụng lớn diện tích đất để chứa thải. Để có thể sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn nhằm giải quyết diện tích đất chứa thải, vừa giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, vừa góp phần cứng hóa được mặt đường giao thông nông thôn với chi phí đầu tư thấp, việc xác định tỷ lệ thành phần cấp phối, đảm bảo yêu cầu kinh tế và kỹ thuật là hết sức cần thiết.

 

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các chuyên gia, các nhà khoa học; kỹ sư trong lĩnh vực giao thông đuờng bộ,… Từ đó, là căn cứ nhằm sớm đưa vật liệu mới sử dụng trong làm đường giao thông nông thôn. Góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

 

Vi Hoa