Skip to main content

Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp

Ngày 21/2/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Trong 10 năm trở lại đây cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản của nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. Hình thành hệ thống công nghiệp chế biến nông sản có công suất thiết kế chế biến khoảng 120 triệu tấn nguyên liệu nông sản/năm, cả nước có trên 7.500 cơ sở quy mô công nghiệp gắn với xuất khẩu và hàng vạn cơ sở chế biến nhỏ, lẻ; một số ngành hàng có công nghệ và thiết bị chế biến tương đối hiện đại như chế biến hạt điều, cà phê, lúa gạo, tôm, cá tra... Tuy nhiên trình độ công nghệ chế biến còn ở mức độ trung bình của thế giới, tổn thất sau thu hoạch còn lớn khoảng 10-20%.

 

Về cơ giới hóa nông nghiệp, hiện nay trang bị động lực bình quân trong sản xuất nông nghiệp cả nước đạt khoảng 2,4 mã lực/01ha canh tác; năm 2019 so với năm 2011 số lượng máy kéo cả nước tăng khoảng 48%, máy gặt đập liên hợp tăng 79%, máy sấy nông sản tăng 29%. Mức độ cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp một số khâu còn thấp, trình độ trang bị máy động lực còn lạc hậu, triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ còn chưa hiệu quả.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu của ngành nông nghiệp đạt được trong những năm qua, đồng thời chỉ rõ các khó khăn, tồn tại, hạn chế. Định hướng thời gian tới, Thủ tướng đề nghị kéo tài thời gian vay và giảm lãi suất vay; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm; tiếp tục giảm giá thành, giảm chi phí, nhất là chi phí logistics, chi phí vận chuyển; xây dựng thương hiệu nông sản, thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu quy mô lớn; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực lao động, nhân lực quản lý… 

 

Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố bên cạnh thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương phải chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn một cách thực chất và hiệu quả hơn.

 

Thùy Linh