Skip to main content

Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019

Ngày 12/10/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. Tham dự có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Tư lệnh Quân khu 1; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và các điển hình tiên tiến.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_9625.JPG

Các đại biểu dự hội nghị

Giai đoạn 2009 – 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đã tuần tra biên giới 6.273 lần, tuyên truyền 2.987 buổi các văn bản pháp luật về biên giới, lực lượng BĐBP đã bắt 243 vụ/320 đối tượng mua bán, vận chuyển trên 33,918 kg heroin, trên 63,753 kg ma túy tổng hợp, phát hiện 2.243 vụ buôn lậu, trị giá hàng hóa thu giữ trên 73 tỷ đồng... Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_9744.JPG

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nâng cao giác ngộ chính trị, đề cao ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ biên giới, tiếp tục triển khai sâu rộng các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân"; xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã biên giới trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 08/5/1995 của Bộ Chính trị về "Xây dựng lực lượng BĐBP trong tình hình mới". Các ngành, đoàn thể, từng địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch với những nội dung, mục tiêu, yêu cầu cụ thể; các huyện biên giới hằng năm sơ kết, rút kinh nghiệm, để “Ngày biên phòng toàn dân” trở thành tập quán văn hóa tốt, là ngày hội của nhân dân.