Skip to main content

Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 25/5/2020, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các ban HĐND tỉnh.

 

Kỳ họp thứ mười bẩy HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến tổ chức trong 2 ngày (cả phiên trù bị) vào ngày 6,7 tháng 7 năm 2020. Dự kiến kỳ họp sẽ nghe, nghiên cứu, thảo luận 20 báo cáo, 14 tờ trình và thông qua 14 nghị quyết, 01 quyết định; trong đó có các nội dung quan trọng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, dự toán thu, chi ngân sách, công  tác phòng chống, tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo, tình hình an ninh trật tự.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, cho ý kiến đối với các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp; đồng thời lãnh đạo UBND tỉnh giải trình làm rõ thêm một số nội dung đại biểu quan tâm nhằm bảo đảm chất lượng, tính khả thi khi trình kỳ họp.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với các nội dung dự kiến trình kỳ họp gồm 20 báo cáo, 14 tờ trình và 15 nghị quyết. Đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chủ động chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp bảo đảm tính pháp lý, chất lượng, chặt chẽ; các ban HĐND tỉnh phối hợp với các sở, ngành, có kế hoạch thẩm tra kịp thời, chất lượng bảo đảm các nội dung đưa ra kỳ họp sát thực, phù hợp thực tiễn. Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với các tổ đại biểu tổ chức tiếp xúc cử tri và tiếp tục duy trì tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, đồng thời thông tin tuyên truyền về các chủ trương, cơ chế chính sách nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Văn phòng HĐND và UBND tỉnh tăng cường phối hợp, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để kỳ họp diễn ra chu đáo, thành công.

 

Thùy Linh