Skip to main content

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 10 năm 2018

Ngày 10/10/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10 năm 2018. Đối với Lạng Sơn có điểm cầu của tỉnh và các huyện, với khoảng gần ba nghìn đại biểu tham dự hội nghị.

 

New Picture (42).png

 

 

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin về kết quả cơ bản sau 05 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền các nội dung thông tin đã tiếp nhận tại hội nghị. Đồng thời, tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII); việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tuyên truyền đậm nét kết quả, ý nghĩa chuyến các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị, cơ sở.

 

Đức Luận