Skip to main content

Cho em hỏi e đi xóa án tích về đi xin giấy sác nhận dân sự có còn bị ghi trên giấy là có tiền án không ạ

Trả lời

Hiện nay không có quy định cụ thể về thủ tục “xin Giấy xác nhận dân sự” như bạn hỏi. Nếu muốn thể hiện thông tin bạn đã thực hiện xóa án tích thì bạn có thể làm hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nơi thường trú hoặc tạm trú để chứng minh việc bạn đã được xóa án tích, hoặc Tòa án nhân dân   ban hành Quyết định xóa án tích để sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ khác theo đúng quy định của pháp luật.
 
Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi là Bộ Luật Hình sự 2015) quy định về xóa án tích và các trường hợp được xóa án tích, cụ thể như sau:
 
I. Về xóa án tích (Điều 69 Bộ luật Hình sự 2015) quy định:
 
1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.
 
Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.
 
2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.
 
II. Các trường hợp được Xóa án tích
 
Trường hợp 1: Đương nhiên được xóa án tích (Điều 70 Bộ luật Hình sự 2015)
 
Một người được coi là đương nhiên được xóa án tích khi họ không phạm phải các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện:
 
- Từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại Khoản 2, Điều 70, Bộ Luật Hình sự 2015.
 
- Từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại Khoản 2, Điều 70, Bộ Luật Hình sự 2015.
 
Trường hợp 2. Theo quyết định của tòa án (Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015)
 
Xóa án tích theo quyết định của Tòa án được áp dụng đối với người bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh. Căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án. Tòa án sẽ ra quyết định xóa án tích khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 
Trường hợp 3. Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt (Điều 72 Bộ luật Hình sự 2015)
Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ Luật Hình sự 2015.
 

 

Tên của bạn
Hoàng tuấn thành
Địa chỉ email
kimthanh141094@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Xã quốc khánh--huyên tràng định -tỉnh lạng Sơn
Pháp luật đời sống