Skip to main content

Tôi muốn hỏi về việc tuyển sinh lớp 10 trường Vùng cao Việt Bắc Thái Nguyên, hiện nay đã có chỉ tiêu tuyển sinh chưa, hạn nộp hồ sơ, nộp ở đâu và hồ sơ gồm những gì

Trả lời

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; điện thoại: (025) 3.812.203; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn  để được thông tin cụ thể về nội dung bạn quan tâm.

Tên của bạn
Văn
Địa chỉ email
vancoicoc1996@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Hữu Lũng Lạng Sơn
Giáo dục dạy nghề