Skip to main content

Adm cho em hoi ve viec thi tuyen vien chuc huyen bac son nam 2019.?
Co phai co gian lan trong viec dang ky thi vien chuc tai xa Tran Yen. Huyen bac son?
Vi theo thong tin toi biet truong tieu hoc ban tru xa tran yen nam nay tuyen 1 chi tieu. Va chi co 1 doi tuong du thi dang ky, ngoai ra khong ai giam dang ky vi biet doi tuong nay da chay viec, lo lot, phong bi voi can bo de chac xuat vao day tai truong. Cos phai da co tieu cuc trong thi tuyen?
Vay co viec chay thi vien chuc khong?
Co tieu cuc trong dang ky du tuyen khoong?
Co can bo hau thuan cho con em nha minhf khoong?
Co phai con ong chau cha thi vao mot cachs de dang ?
Can 1 cau tra loi?

Trả lời

Nội dung câu hỏi bạn nêu không rõ ràng. Nếu có thông tin cần phản ánh, kiến nghị, bạn có thể phản ánh, gửi văn bản tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Tên của bạn
Thành
Địa chỉ email
ngonluatrennuibang92@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Bắc Sơn, Lạng Sơn
Lao động việc làm