Skip to main content

Tôi nhận công tác tại trường tiểu học xã quyết thắng huyện hữu lũng ngày 1/12/2011 đến nay. Tháng 12 năm 2013 xã quyết thắng nơi tôi công tác được chính phủ công nhận là xã vùng kinh tế đặc biệt khó khăn ( vùng 3) vậy cho tôi hỏi tôi có được hưởng chính sách trợ cấp lần đầu không? Vì theo nghị định 116 của chính phủ quy định thì cán bộ công chức... nhận công tác từ ngày 1/3/2011 trở về đây khi nhận công tác sẽ được hưởng chế độ này ngay. Trường hợp của tôi kho nhận công tác thì xã không nằm trong diện vùng 3 nhưng từ năm 2013 tới nay thì thuộc diện vùng 3 và theo nghị định 116 tôi thấy mình nằm trong diện nghị định có hiệu lực mà hiện tại nhà trường không làm chế độ cho tôi và nói rằng thời gian tôi nhận công tác xã không phải xã vùng 3 và thời điểm tôi vào là không được hưởng như vậy có đúng không? Tôi rất mong nhận được câu trả lời của chương trình.

Trả lời

Sau khi nghiên cứu, xem xét, Ủy ban nhân dân huyện trả lời nội dung kiến nghị như sau:
 
Trợ cấp lần đầu đối với người đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được quy định cụ thể tại Điều 6, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 cuả Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người được hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây viết tắt là Nghị định số 116/2010/NĐ-CP).
 
Theo đó trợ cấp lần đầu được áp dụng cho những đối tượng “đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và 5 năm trở lên đối với nam”.
 
Trường hợp của bà Triệu Ngọc Hà là giáo viên công tác tại Trường Tiểu học xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng từ ngày 01/12/2011 đến nay. Trong đó, địa bàn xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng (nơi bà Hà công tác) được công nhận là vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 19/9/2013 theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.
 
Trong trường hợp này, bà Triệu Ngọc Hà là đối tượng được áp dụng chính sách đối với người công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
 
Tuy nhiên Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có nhiều chế độ, chính sách như phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm, trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng.... Với chế độ trợ cấp lần đầu, bà Hà không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để hưởng trợ cấp theo quy định vì:
 
1. Thời điểm bà Hà đến công tác tại Trường Tiểu học xã Quyết Thắng, địa bàn xã Quyết Thắng chưa được công nhận là vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng III);
 
2. Thời điểm xã Quyết Thắng được công nhận là xã đặc biệt khó khăn (tháng 9/2013) thì bà Hà không phải là đối tượng được điều chuyển đến công tác.
 
Vì vậy bà Triệu Ngọc Hà không đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để hưởng chế độ trợ cấp lần đầu để hưởng chế độ trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Tên của bạn
Triệu ngọc hà
Địa chỉ email
ngochals8989@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Khu tân mỹ 1 thị trấn hữu lũng - hữu lũng - lạng sơn
Chính sách ưu đãi