Skip to main content

Công ty tôi đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh và muốn biết hiện tại tỉnh mình đang có những chính sách khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ như thế nào cho lĩnh vực này? Nếu có thể, vui lòng cho chúng tôi xin thông tin. Rất mong nhận được phản hồi sớm của Quý Cơ quan.Trân trọng cảm ơn.

Trả lời

 
Doanh nghiệp thực hiện đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Trung ương, như: Luật Đầu tư, Luật Thuế, Luật Đất đại và các Nghị định hướng dẫn thực hiện luật; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 25/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra còn được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư do tỉnh Lạng Sơn ban hành, như Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn đang xây dựng Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh với hai nhóm chính sách lớn: Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng; Chính sách hỗ trợ đầu tư (Hỗ trợ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, sản xuất hàng hóa tập trung; Hỗ trợ đầu tư cơ sở Bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án; Hỗ trợ tư vấn lập dự án, hỗ trợ đầu tư, dự án liên kết). Dự kiến hoàn thành trình UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn cuối năm 2019.

 

Tên của bạn
Ngọc Anh
Địa chỉ email
doanhnghieptunhanngocanh2017@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Trong nước
Chính sách ưu đãi