Skip to main content

Hiện tại tôi đang kinh doanh cá nhân các thương hiệu mỹ phẩm trong nước tại tỉnh nhà, tôi muốn phát triển lên thành doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh các sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp cho cả nam và nữ, có xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc nhập khẩu từ Hàn Quốc để sản xuất mỹ phẩm, và cũng có phát triển website về công ty giống như thế này: https://daynghemypham.vn/, và sẽ có dịch vụ sản xuất mỹ phẩm tương tự bài viết này: https://daynghemypham.vn/chuyen-gia-cong-my-pham-doc-quyen-va-tron-goi/, nhưng tôi lại chưa hiểu rõ về các qui định, nhất là về việc xây dựng nhà xưởng cần những giấy phép nào ngoài giấy phép xây dựng hay không vì đặc thù sản xuất cần nguyên liệu hóa chất, ngoài ra để xây dựng website có cần đăng ký các giấy tờ gì để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh tại tỉnh nhà hay không?
Tôi xin cảm ơn!

Trả lời

- Về thủ tục thành lập doanh nghiệp:
 
Theo quy định  tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp hộ kinh doanh có thể trực tiếp chuyển đổi thành doanh nghiệp.
 
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.
 
- Về thủ tục đầu tư: Để thực hiện việc xây dựng nhà xưởng và đầu tư máy móc nhập khẩu sản xuất mỹ phẩm, đề nghị nghiên cứu việc lập dự án đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Quy trình, thủ tục được quy định tại Điều 32, 33 Luật Đầu tư 2014 (được quy định rõ tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam).
 
Mọi thắc mắc liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Số điện thoại: 02053.812.488 – 02053. 812.570 – 02053.800.006.

 

Tên của bạn
Văn Thọ
Địa chỉ email
vanthole0401@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Lạng Sơn
Doanh nghiệp trong tỉnh