Skip to main content

Xin chào ban quản trị, tôi có một câu hỏi mong ban quản trị xem xét, trả lời
Năm 2019 tôi có thi tuyển viên chức và đỗ. Theo quy định tại nghị định 161/2018 về thời gian tập sự có ghi:
5. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều này.”
Tôi có đóng BHXH đúng chuyên ngành tuyển dụng tính tới nay mới được 4 tháng, liệu khi có Quyết định tuyển dụng tôi có được giảm thời gian tập sự xuống còn 5 tháng không? hay vẫn phải tập sự thời gian 9 tháng?
Xin trân trọng cám ơn.

Trả lời

Căn cứ Khoản 11, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định:
 
 “2. Thời gian tập sự được quy định như sau:
 
a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;
 
b) 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;
 
c) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.

 
5. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều này.”
 
Căn cứ quy định trên, trường hợp đã trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức nhưng có thời gian hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đủ theo quy định (12 tháng đối với chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ Đại học, 09 tháng đối với chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ Cao đẳng, 06 tháng đối với chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ Trung cấp) thì phải thực hiện thời gian tập sự tương ứng với chức danh nghề nghiệp có yêu cầu trình độ đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp theo quy định.

 

Tên của bạn
Minh Vân
Địa chỉ email
tjnkemlavaysao@yahoo.com
Địa chỉ thuờng trú
Lạng Sơn
Lao động việc làm