Skip to main content

Hiện nay tôi đang nhập khẩu và phân phối các sản phẩm van công nghiệp do nhu cầu mở rộng thị trường nên tôi triển khai bán hàng trên Website. Vậy cho tôi hỏi bán hàng trên website tôi có phải đăng ký không? nếu đăng ký thì đăng ký ở đâu?
Website của tôi là : http://vannhapkhau.net/

Trả lời

Tại Điều 5, Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014của Bộ Công Thương Quy định về quản lý website thương mại điện tử có nêu“Trách nhiệm thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữuwebsite thương mại điện tử”.
 
1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương theo quy định tại Mục 1 Chương II Thông tưsố 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014.
 
2. Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Mục 2 Chương II Thông tưsố 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014.
 
3. Thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử vừa là website thương mại điện tử bán hàng vừa là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải thông báo và đăng ký với Bộ Công Thương theo quy định tại Chương II Thông tưsố 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014.

 

Tên của bạn
Trịnh Dung
Địa chỉ email
thoixavang90@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
xã Tân Thanh , huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Chính sách ưu đãi