Skip to main content

Em muốn hỏi về việc cấp giấy phép kinh doanh cho hộ cá thể có thu nhập dưới 100tr/năm thì bị áp những khoản thuế nào ạ? Em kinh doan nhỏ lẻ và tìm hiểu trên mạng thì thấy hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN. Nhưng khi ra cơ quan thuế thì lại bắt em nộp mức 600 nghìn/tháng thì mới cấp giấy và quay về Ủy Ban để làm giấy phép kinh doanh nên em có chút thắc mắc ạ.

Trả lời

Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn trả lời câu hỏi của công dân như sau:
 
Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật số 71/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; căn cứ khoản 7 Điều 2 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài.
 
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về Thuế thu nhập các nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
 
Từ những quy định nêu trên thì cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nếu có mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài.
 
Trường hợp hộ, cá nhân, nhóm cá nhân trong năm có mức doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí môn bài.
 
Quan kiểm tra và làm việc với Đội thuế Phường Vĩnh Trại thuộc Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn (nơi ông Phan Văn Chính đăng ký kinh doanh) thì Đội thuế không thu thuế đối với trường hợp của ông Chính. Việc ông Chính phản ánh trên Cổng TTĐT tỉnh là “…khi ra cơ quan thuế thì lại bắt em nộp mức 600 nghìn đồng/tháng…” là không đúng thực tế.

 

Tên của bạn
Phan Văn Chính
Địa chỉ email
mrchinhls@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
số 23 ngõ 12 phường Vĩnh Trại Tỉnh Lạng Sơn
Doanh nghiệp trong tỉnh