Skip to main content

UBND phường tam thanh có thông báo làm vỉa hè tới người dân khối 7,8. Gia đình tôi có được mời đi họp tại khối 7 phường tam thanh. Và được thông báo tới này sẽ làm đường. Nhân dân góp 30%. Vậy là mức gia đình là 4triệu. Xin thưa là dịch bệnh vừa qua nhà nước còn đang hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp nhưng ubnd phường lại buộc người dân đóng là không hợp lí. Nhan dân khối 7,8 chúng tôi đang khó khăn vì dịch bệnh nhà nước k hỗ trợ sao lại ép nộp những thứ chưa cần thiết như vậy. Vỉa hè là của nhà nước , nếu chúng tôi góp vậy khi cưới xin ma chay chúng tôi lại phải nộp 1 khoản để được dựng bạt. Trong khi rất nhiều khu như trần đăng ninh, phai vệ ngừoi dân k phải nộp.

Tên của bạn
Nguyễn thị Hồng
Địa chỉ email
Thuyhang2301@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
24 tô thị, phường tam thanh - thành phố lạng sơn
Thông tin quy hoạch