Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
974/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
972/QĐ-UBND Về việc thay đổi tên khu vực cách ly, tổ trưởng và thành viên các tổ tại Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
87/KH-UBND Thực hiện Chương trình truyền thông dân số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
532/UBND-KGVX V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
277/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2020
275/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đ
2031/VP-THNC Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2020 (ngày 27/5/2020)
2030/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
2029/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính , xác định giá trị đơn vị SNCL, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành CTCP
2021/VP-KGVX Về việc dự thảo Kế hoạch tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2020/VP-KGVX Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Giá trị lịch sử - bảo tồn và phát huy”
2019/VP-KGVX Về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động, phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 - 2025
2016/VP-KT Về việc tham dự Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt
2014/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2025
2013/VP-TTPVHCC Về việc đề nghị lựa chọn, cử công chức kiện toàn đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC cấp tỉnh.
2012/VP-KGVX Về việc dự thảo Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030
2011/VP-KGVX Về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh liên doanh, liên kết
968/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty TNHH Minh Hợp chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
964/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm trang thiết bị thực hiện Nâng cao năng lực, hiện đại hóa trang thiết bị sản xuất, phát sóng các chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
528/UBND-KT V/v tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến tôm giống, tôm thương phẩm, thức ăn tươi sống cho thuỷ sản nhập lậu
963/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn từ Km0 - Km15+200, ĐT.232
525/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị
524/UBND-KT V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, đa dạng hệ sinh thái rừng
2008/VP-THNC Về việc triển khai thực hiện số hóa hộ tịch
2007/VP-THNC Về việc kiểm tra, đề xuất xử lý thông tin, phản ánh trên Báo điện tử
2006/VP-KT Về việc tham mưu góp ý Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn
2004/VP-KT Về việc đẩy nhanh tiến độ dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn 3) bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão năm 2020
2002/VP-KT Về việc xây dựng báo cáo kết quả xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
2001/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông về cải tạo mặt bằng
2000/VP-KT Về việc giới thiệu địa điểm để đầu tư xây dựng Tòa nhà điều hành Viễn thông MobiFone Lạng Sơn
1999/VP-KT Về việc tham gia ý kiến các dự thảo văn bản của Đoàn kiểm tra số 01
961/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hồ sơ hoàn công công trình: Khắc phục lụt, bão đảm bảo giao thông bước 1 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 01/8-05/8/2019 gây ra trên các tuyến đường huyện ĐH.75, ĐH.76 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
960/QĐ-UBND Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ lập Đề án nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
959/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
86/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông lâm trường
1997/VP-KGVX Về việc xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch đáp ứng tiêu chuẩn quy định
1996/VP-KGVX Về việc kiểm tra thực tế nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
1995/VP-KGVX Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước
1994/VP-THNC Về việc báo cáo kết quả rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập và sử dụng bằng tốt nghiệp do Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội cấp
1994/VP-THNC Về việc báo cáo kết quả rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập và sử dụng bằng tốt nghiệp do Trường Cao đẳng Hùng Vương Hà Nội cấp