Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại huyện Văn Quan

Ngày 25/2/2020, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Văn Quan.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tại khu dân cư kiểu mẫu thôn Bản Làn, xã Điềm He

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác thăm, kiểm tra mô hình sản xuất tại xã Tú Xuyên

 

Theo báo cáo của huyện, tính đến hết ngày 31/1/2020, thu ngân sách của huyện đạt trên 3,6 tỷ đồng, đạt 16,6% dự toán tỉnh giao và đạt 15,8% dự toán của huyện; công tác ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi được thực hiện theo đúng kế hoạch; công tác giám sát và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt. Đối với việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện đã sáp nhập 12 xã, thị trấn thành 5 xã, thị trấn, giảm 7 xã so với trước đó. Đối với xã Điềm He, ngay sau khi sáp nhập và hình thành, xã đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ, đảm bảo điều kiện hoạt động sau sáp nhập. Với xã Tú Xuyên, xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020, hiện đã đạt 10/19 tiêu chí.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt chủ đề của năm 2020 về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện các cấp; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách; tập trung chỉ đạo trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, chú trọng chỉ đạo phát triển các cây có tiềm năng thế mạnh của huyện như cây hồi, mắc ca, nhân rộng các mô hình hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng nông thôn mới; chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm và đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân; quan tâm đến y tế, văn hóa, giáo dục đào tạo; khẩn trương kiện toàn và bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị nhất là các xã sau sáp nhập. Với xã Điềm He và xã Tú Xuyên, tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra tại khu dân cư kiểu mẫu thôn Bản Làn, xã Điềm He, thăm, kiểm tra một số mô hình sản xuất tại xã Tú Xuyên./.

 

Bích Diệp