Skip to main content

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước tại huyện Cao Lộc

Sáng ngày 13/02/2020, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại xã Xuất Lễ, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại công trình trường học trên địa bàn xã Xuất Lễ

 

Theo báo cáo của UBND huyện, ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 31/1/2020 trên 39,1 tỷ đồng, đạt 8,8% dự toán tỉnh giao; sản xuất vụ Đông - Xuân ước trồng được 70 ha cây khoai tây, đạt 92,7% kế hoạch; công tác an sinh xã hội được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh khu vực biên giới thường xuyên được tăng cường. Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã và đang chỉ đạo toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Với xã Xuất Lễ là xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020, đến nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí.

 

Đối với tình hình sau sáp nhập đơn vị hành chính xã Bình Trung, chính quyền xã đã tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ sau sáp nhập đơn vị hành chính xã. Ngày 01/01/2020 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND xã khoá I, nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu các chức danh chủ chốt và hiện đã đi vào hoạt động ổn định.

 

Trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, huyện đã chủ động, tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành lập các đoàn kiểm tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đến thời điểm này, huyện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện, xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị thời gian tới huyện, xã tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, đẩy mạnh trồng trọt chăn nuôi, đặc biệt là phát triển rừng, các loại cây như sở, hồi, tập trung thu ngân sách,  quan tâm đến lĩnh vực văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng địa phương; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt xây dựng nông thôn mới, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nghiên cứu, xây dựng các mô hình có hiệu quả kinh tế; tiếp tục triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn theo kế hoạch; quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, phòng chống dịch bệnh trên người; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, quan tâm công tác cán bộ; phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

 

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế một số công trình trường học, nhà văn hóa và mô hình trồng cây khoai tây trên địa bàn xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc./.

 

Bích Diệp