Skip to main content

Đình Lập phát triển cây dược liệu

Tận dụng điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, thời gian qua, huyện Đình Lập tích cực trồng và mở rộng diện tích cây dược liệu góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.