Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Chi Lăng

Chiều ngày 05/11/2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư thôn Lạng Nắc, thôn Nà Lốc, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng.

 

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

 

Năm 2018, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế; trong năm, cả 02 thôn không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người của 2 thôn đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; thôn Lạng Nắc tăng 09 hộ được công nhận gia đình văn hóa so với năm 2017, thôn Nà Lốc tăng 01 hộ; hiện cả 02 thôn đã có nhà văn hóa đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt của người dân…

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại ngày hội

 

Chia vui cùng người dân của 2 thôn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, biểu dương những kết quả mà 2 thôn đạt được trong năm 2018; đề nghị chính quyền xã, ban công tác mặt trận các thôn tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng xã, thôn ngày càng phát triển hơn nữa; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các khu dân cư, trong từng gia đình; bên cạnh đó, chính quyền xã cần chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân./.

 

Bích Diệp