Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
999/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn
2130/VP-KT Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình dự án hồ chứa nước Bản Lải
2128/VP-THNC Về việc hướng dẫn xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu các huyện, thành phố
1001/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang cảnh quan Thành Nhà Mạc
1000/QĐ-UBND Về việc phê duyệt ứng viên đủ điều kiện dự tuyển đào tạo đại học tại các trường đại học Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2020
998/QĐ-UBND Về việc thành lập các Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
993/QĐ-UBND Về việc thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng
2119/VP-KGVX Về việc xem xét, đề xuất hiệp y khen thưởng
2118/VP-KGVX Về việc báo cáo triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
2115/VP-KT Về việc điều chỉnh một số hạng mục dự án Phát triển đàn lợn nái sinh sản trên địa bàn xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia
2112/VP-KT Về việc mô hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp
Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tại Công văn số 1570/UBND-KGVX của UBND tỉnh Tuyên Quang
992/QĐ-UBND Về việc phân bổ chỉ tiêu tăng giường bệnh năm 2020 cho các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh ngành Y tế
990/QĐ-UBND Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020
987/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm, sửa chữa thiết bị tin học của Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2020
986/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục và dự toán in ấn giấy tờ sổ sách chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2020
2109/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án 6
2106/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
2105/VP-KGVX Về việc tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2020
2104/VP-KGVX Về việc tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình liệt sĩ
2102/VP-KGVX Về việc thực hiện ý kiến thẩm định về Báo cáo KTKT tu bổ di tích Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri
2101/VP-KGVX Về việc thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực quảng cáo và biểu diễn nghệ thuật
2098/VP-THNC Về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I); thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng III) năm 2020
2097/VP-KGVX Về việc xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025
2095/VP-KT Về việc tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung
2094/VP-KT Về việc tham gia ý kiến dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao
2093/VP-KT Về việc xây dựng báo cáo tổng kết tình hình triển khai Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020
2092/VP-KT Về việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2019
2087/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng
984/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực “Quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt” và “Quản lý, xử lý chất thải y tế” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
976/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm máy Photocopy cho các trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2085/VP-THNC Về việc gửi tài liệu họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVI
2083/VP-KT Về việc hoàn thiện đề xuất dự án sử dụng vốn JICA theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc
2083/VP-KT Về việc hoàn thiện đề xuất dự án sử dụng vốn JICA theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc
2082/VP-KT Về việc xây dựng báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giá đất trên địa bàn tỉnh
2078/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
2077/VP-KT Về việc hoàn thiện nội dung đề cương và dự toán chi tiết dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng” của Trường Cao đẳng Y tế
2076/VP-KT Về việc hoàn thiện nội dung đề cương và dự toán chi tiết dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
2076/VP-KT Về việc hoàn thiện nội dung đề cương và dự toán chi tiết dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
2073/VP-THNC Về việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ