Các sở, ngành, huyện, TP

UBND các xã, thị trấn

1- Hoà Lạc (VP)3.824.246

2- Thị Trấn(VP)3.825.156

3- Cai Kinh(VP)3.825.541

4- Sơn Hà          3.825.872

5- Đồng Tân      3.825.786

6- Minh Sơn      3.825.492

7- Hồ Sơn          3.825.665

8-Y.Vượng(VP)3.825.634

9- Minh Tiến     3.828.255

10- Nhật Tiến    3.825.274

11- Tân Thành   3.726.502

12- Vân Nham   3.828.218

13- Thanh Sơn   3.828.210

14- Đồng Tiến   3.828.240

15- Đô Lương    3.828.227

16- Hoà Thắng  3.826.505

17- Hoà Sơn      3.726.536

18- Minh Hoà    3.825.922

19- Tân Lập       3.828.337

20- Yên Thịnh   3.725.300

21- Yên Sơn      3.725.500

22- Hữu Liên     3.725.400

23- Thiện Kỵ     3.902.668

24- Yên Bình     3.726.100

25- Hoà Bình     3.726.300

26- Q.Thắng      3.726.400

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.