Các sở, ngành, huyện, TP

Ủy ban nhân dân Huyện

1. Chủ tịch UBND huyện: Long Văn Sơn;

2. PCT (VX) UBND huyện: Trần Quốc Phong;

3. PCT (KT) UBND huyện: Hoàng Văn Hùng;

4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện: Nguyễn Quốc Thắng

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.