Các sở, ngành, huyện, TP

Huyện ủy

 

I

Thường trực Huyện ủy

 

1. Đ/c Vũ Thị Tuyến

Chức vụ:  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch  HĐND Huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825025; Di động: 0914552398

 

2. Vy Quang Chung

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825027; Di động: 0912203405

 

3. Đ/c Long Văn Sơn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825048; Di động: 0913074236

Email: lvson@langson.gov.vn

II

Ban Tổ chức Huyện ủy

 

1. Đ/c Nguyễn Văn Tằng

Chức vụ:  Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức.

Điện thoại: Cơ quan: 3.826422; Di động: 0912247276

 

2. Đ/c Phạm Văn Lâm

Chức vụ:  Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức.

Điện thoại: Cơ quan: 3.729.020; Di động:

III

Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

 

 1. Đ/c Đặng Văn Sáng

Chức vụ:  Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825030; Di động: 0912245420

 

2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hường

Chức vụ:  Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.729.011; Di động: 0914.333.222   

IV

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 1. Đ/c Linh Văn Kim

Chức vụ:  Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825096 Di động: 0912334576

 

 2. Đ/c Vi Văn Lâm

Chức vụ:  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.825030; Di động: 0912419373

V

Ban Dân vận

 

1. Đ/c Nguyễn Trọng Hiệp

Chức vụ:  Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận.

Điện thoại: Cơ quan: 3.728288; Di động: 0989322877

     VI

Văn phòng Huyện ủy

 

1. Đ/c Phan Thị Toán

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.827588; Di động: 0986668135

 

2. Đ/c Cao Huy Hải

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điện thoại: Cơ quan: 3.827446; Di động: 01688495297

    VII

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

 

1. Đ/c Đặng Xuân Tuấn

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Điện thoại: Cơ quan: 3.827515; Di động: 0982032242

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.