Các sở, ngành, huyện, TP

HĐND Huyện

1. Chủ tịch HĐND huyện: Vũ Thị Tuyến;

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện: Đỗ Đức Thịnh;

3. Uỷ viên Thường trực HĐND huyện: Triệu Thị Nguyên.

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.