Các sở, ngành, huyện, TP

Ban Thường vụ Huyện ủy

DANH SÁCH

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY HỮU LŨNG

KHOÁ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020.

 

 

 

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Thị Tuyến

09/9/1967

Bí thư Huyện ủy

Cơ quan: 3.825.025

Di động: 0914552398

2

Long Văn Sơn

15/8/1960

Phó Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Cơ quan: 3.825048

Di động: 0913074236

3

Vy Quang Chung

 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Cơ quan: 3.825.027

Di động: 0912203405

4

Nguyễn Văn Tằng

12/05/1960

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

Cơ quan: 3.826422

Di động: 0912247276

5

Đặng Văn Sáng

20/07/1965

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ

Cơ quan: 3.825030

Di động: 0912245420

6

Nguyễn Thị Hiền

12/10/1966

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

Cơ quan: 3.825588

Di động: 0912228610

7

Linh Văn Kim

26/05/1958

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Cơ quan: 3.825096

Di động: 0912334576

8

Nguyễn Trọng Hiệp

06/11/1964

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân Vận Huyện uỷ

Cơ quan: 3.728.288

Di động: 0989322877

9

Hoàng Văn Hùng

20/11/1959

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

Cơ quan: 3.825.050

Di động: 0912125365

10

Nguyễn Xuân Thu

 

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

Cơ quan: 3.826.695

Di động: 0913.299.785 

11

Nguyễn Kim Thái

02/10/1964

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Cơ quan: 3.825.441

Di động: 0975046965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.