Các sở, ngành, huyện, TP

Hữu Lũng tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

         Ngày 09/02, UBND huyện Hữu Lũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

          Trong năm 2017, Huyện đã thực hiện đạt và vượt 22/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, môi trường. Chủ tịch UBND huyện đã công nhận danh hiệu thi đua cho 124 “Tập thể lao động tiên tiến”, 2.417 cá nhân “Lao động tiên tiến”; khen thưởng thường xuyên cho 70 tập thể, 210 cá nhân; khen thưởng theo các chuyên đề cho 82 tập thể và 132 cá nhân; khen thưởng đột xuất cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và thu ngân sách. Bên cạnh đó, huyện đã quan tâm công tác phát hiện và đề nghị khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, 7/8 cụm thi đua trong huyện đã triển khai thực hiện tốt công tác thi đua và bình xét khen thưởng, Huyện tham gia đầy đủ các hoạt động của cụm thi đua các huyện thành phố nội địa.

          Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Hữu Lũng đã tổ chức trao tặng Huân chương độc lập hạng ba cho 6 gia đình; công bố quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng của UBND huyện năm 2017. UBND huyện cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và tổ chức cho các xã, thị trấn ký kết giao ước thi đua năm 2018./.

 

Ngọc Huyền – Minh Kiên

                                                 Trung tâm VH.TT&TT Hữu Lũng

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.